Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/08/19 in all areas

  1. 2 points
    _chester_

    Modyfikacje i ich rezultaty.

    Ja tylko pokażę, jak wielkie różnice w przebiegu momentu obrotowego mogą wyjść, jak się odpowiednio nie skalibruje obrotów na hamowni ;). Poniżej ten sam pomiar z różnie skalibrowanymi obrotami.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00