Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/17/19 in all areas

  1. 2 points
    IceMan

    ca a rb

    Tak, obydwa silniki to gówno i trzeba co tysiąc km robić remont Nie wiem gdzie czytałeś o awaryjności, ale awaryjność silników wynika głównie z oszczędności i głupoty użytkowników.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00