Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/20/20 in all areas

  1. 2 points
    Snow

    Gwint ISC - ustawienie

    rozmawiałem w tym temacie z Klemensem i podał mi prosty sposób na setup (na miasto) u mnie działa super.... a ustawienie polega na skręceniu sprężyny nakrętką ręcznie aż do momentu oporu, potem dokręcić jeszcze 7 mm już kluczem.... następnie u góry kluczykiem do regulacji twardości zakręcać na max i potem cofnąć o 17 kliknięć... brzmi śmiesznie ale działa i zawiasik pracuje super
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00